Vira-İnvesting

Vira-Investing valilikler, belediyeler ve il özel idareler tarafından il genelindeki kurumların ve birimlerin projelerinin veya yatırımlarının, şehrin yapılandırılmasında büyük önem taşıyan 2023 projelerinin ve vizyon projelerinin anlık, detaylı ve konum bazlı takibinin yapıldığı bir sistemdir. Aynı zamanda kurumların devam ettirdiği projelerde veya yatırımlarda meydana gelebilecek herhangi bir soruna anında müdahalenin kolaylaşmasını sağlayan ve ilgili merciler arasında doküman paylaşımının tek bir noktadan koordinasyonunu yapan süreç destek sistemidir. Bu sistem ile paydaşlar arasındaki iletişimi hızlandırarak gerek sürecin kesintisiz ilerlemesini gerekse projelerin anlık takibi yapılarak hızlı raporlar alınabilmesini sağlayabilirsiniz.